Tankockakör tagjai

balogh2Balogh-Szikora Ildikó vagyok. 1990-ben szereztem alapdiplomámat az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola magyar-angol szakán. Azóta tanítok a debreceni Landler, későbbiekben Brassai Sámuel Műszaki Szakközépiskolában.

1990 óta angol nyelvész, szakvizsgázott pedagógus és mentálhigiénés szakember is lettem. A további tanulmányaim közben szerzett tudásomat beépítem a mindennapi tanítási gyakorlatomba, valamint folyamatosan fejlesztem magam továbbképzéseken, konferenciákon.

Az iskolámban évek óta koordinálom a nemzetközi kapcsolatokat, számtalan projekten vagyunk túl, legyen az eTwinning, Comenius vagy Erasmus+ pályázat. Diákjaimat ezen kívül játékos feladatokkal szeretem motiválni, ahogy a tananyag és az idő engedi egy megfelelő játékkal melegítünk be, pihenünk, vagy vezetjük le az órát. Remélem, a tankockáink sok diáknak és tanárnak adnak majd örömteljes tanulást és tanítást.

 

eva

 

Bosányi Éva

1981 óta vagyok tanító néni. A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskolában tanítok. Jelenleg 1. osztályosokat.

 


 

 

12459617 927919510578748 1612342548 n

 

Fodor Hilda vagyok, történelem-orosz-német szakos tanár. Jelenleg Budapesten élek, és dolgozom egy angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskolában. Többet megtudhatsz a munkámról, ha felkeresed a blogomat: fohilda.blogspot.hu.

 

 

 

ladineLádiné Szabó Tünde Julianna vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt középiskolai tanulmányaim befejezése után a sors az alsó tagozatos gyerekek világába terelt. Megtetszett ez a bámulatos közeg, itt ragadtam.

Tanítói diplomámat 1992-ben Debrecenben szereztem az egykori Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán. Időközben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán gyógypedagógus- pszichopedagógus végzettséget szereztem. Ezután következett az Eszterházy Károly Főiskola mesterképzése, ahol pedagógia és inkluzív nevelés szakon szereztem egyetemi szintű tanári diplomát. 2015-ben gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgát tettem.

Pedagógusi pályámat 1997-ben Egerben kezdtem. Olyan iskolában helyezkedtem el, ahol egyéni bánásmódban részesülő gyermekeket oktattak. Ez az akkori Gyermekváros Általános Iskolája volt.

Jelenlegi munkahelyem az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános Iskolája. Alsós tanítóként, gyakorlatvezető mentortanárként tevékenykedem. Nagy sikerrel használom az iskolai gyakorlatomban saját készítésű tankockáimat. Szeretném, ha minél szélesebb körben elterjedne használata a kollégák, hallgatók, diákok körében.

A Tankockakör tagjaként szerencsés mesternek mondhatom magam. Olyan emberek vesznek körül, akik segítségével a folyamatos fejlődés, megújulás, segítés, támogatás továbbra is fontos szerepet töltenek be az életemben, a pedagógusi pályámon.

 

karolyNovák Károly vagyok. Tanítói diplomámat 1994-ben, az akkori Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem. Néhány év múlva, 1998-ban, az ELTE BTK-n német szakos nyelvtanárként diplomáztam. Mivel szerettem volna tudásomat tovább bővíteni, 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdtem el a német nemzetiségi szakot, amelynek elvégzésével német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár lettem. A német nyelv tanítása mellett kedvet kaptam az angolhoz is. 2012-ben végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, így az általános iskola 1-6 osztályában angol nyelvet oktató pedagógusi oklevéllel is rendelkezem.

9 évig tanítóként dolgoztam Berkenyén, egy Nógrád megyei kistelepülésen, majd családommal Ceglédbercelre költöztünk, ahol kezdetben csak felső tagozaton tanítottam nemzetiségi német nyelvet. 14 éve vagyok a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Itt elérhettem régi álmomat, hogy egy osztályt 8 éven keresztül taníthassak, ami az oktatási feladatok mellett rengeteg nevelési lehetőséget is magában hordoz.

Szakmai tevékenységeim között első helyen a tanítás áll, és úgy gondolom, hogy ezt hatékonyan és sikeresen akkor lehet folytatni, ha módszereim alkalmazkodnak az oktatási környezet változásaihoz. Mivel az iskolai mindennapokban nagyon fontosnak tartom az adaptív tanulásszervezési stratégiák jelenlétét, aktuális tanulócsoportjaim igényeihez igazítva, innovatív eszközökkel próbálom elérni, hogy a tanulók a tanítási-tanulási folyamat során a feldolgozandó ismereteket a lehető legoptimálisabb módon sajátíthassák el. Fő céljaim között szerepelnek a digitális tartalomfejlesztés, illetve az ezek felhasználását támogató módszertani innovációk beépítése a mindennapi tanórai munkába, hospitálási lehetőségek és műhelymunkák keretén belül az intézményi disszemináció, illetve tágabb környezetemben ezen alkalmazások népszerűsítése és az ezeket használó kollégák segítése. Tananyagaim elérhetők a www.novakkaroly.wordpress.com címen.

Novák Károly 2018 Sulinetwork-díjasa

sulinetwork 2018

 

szamperSzamper Aranka vagyok. 1988-ban diplomáztam Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-fizika szakon. Azóta az ELTE Informatika Karán informatika tanári oklevelet szereztem, továbbá a Pedagógiai és Pszichológiai Karon szakvizsgát is tettem.

Tanítottam Pécsen az Apáczai Csere János Nevelési Központ Gimnáziumában, és rövid ideig az Egyesült Államokban a Fort Dorchester High Schoolban (SC). Jelenleg az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium (korábban Lengyel József Gimnázium) pedagógusa vagyok.

A tanítás mellett pedagógus-továbbképzések és előadások tartásával igyekeztem kollégáimmal megosztani szakmai és módszertani tudásomat, tapasztalataimat. Ezek során merült fel az igény egy könnyen használható, interaktív oktatási segédanyagok létrehozásra alkalmas számítógépes felületre. A learningapps.org éppen ilyen. Segítségével játszva lehet oktatni és tanulni. Mesterprogramomban főcélul tűztem ki egy olyan kis csoport munkájának koordinálást, mely ezt az oldalt magyar nyelvre fordítja és terjeszti. Bízom benne, hogy a csapatunk munkája hasznos lesz!

 

Tóth Lászlóné. Matematika-fizika, kémia, számítástechnika szakos tanár vagyok és a Tanári mesterség IKT alapjai szakvizsgát szereztem meg. 1981-ben Krasznokvajdán kezdtem pedagógusi munkámat. 1986 óta az Erdőbényei Szent István Általános Iskola tanára vagyok, 2008-tól a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskolában és az Erdőbényei tagiskolában is tanítok.

A Learningapps alkalmazást 3 éve ismertem meg, és nagyon megtetszett a sablonok sokfélesége és variálhatósága. Kezdetben csak az angol és német nyelvű tankockák feladatait írtam át magyar nyelvre, majd saját tankockák készítésébe kezdtem és igyekeztem minél több pedagógustársammal megismertetni. Tananyagaim osztályonként és témakörönként csoportosítva elérhetők a https://tothlaszlone.wordpress.com/ oldalon is.

 

 

vizesVizes Marianna vagyok, biológia – informatika - technika szakos tanár. 2007-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiumban tanítok.

Mindig fontos volt számomra, hogy a tananyagot a tanulók számára érthető, „látványos” módon tudjam előadni. 2003-ban e-learning tananyag egyik készítője voltam biológiából az NFI számára, részt vettem OECD kutatásban az ELTE szervezésében. Az elmúlt évben megnyitott NKP (Nemzeti Köznevelési Portál) felületére is készítettem feladatokat.

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének oktatójaként pedagógus-továbbképzéseket tartok. Közoktatási szakértőként (tanügyigazgatás, akkreditáció, informatika) és szaktanácsadóként (biológia, intézményfejlesztés) is tevékenykedem. Pedagógiai szakértőként a biológia tankönyvek véleményezésében vettem részt.

Mesterprogramom révén csatlakoztam a Tankockakörhöz, s vállaltam weboldalunk gondozását is a tananyagfejlesztés mellett. 

 

HE igazolvanykep

Hezler Edit a Kodolányi János Főiskolán német nyelvtanári és könyvtári szakember, a Pécsi Tudományegyetemen német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanári végzettséget szerzett, 2021-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen mentortanári mesterképzésen szakvizsgázott, ORIGO nyelvvizsgáztatói képesítéssel is rendelkezik.

26 éves tanári tapasztalata van úgy a nappali, mint a felnőtt- és a szakképzésben. 7 és fél évig dolgozott német nemzetiségi oktatásban, ahol német nemzetiségi népismeretet tanított. Rendszeresen tevékenykedik érettségi elnökként és vizsgáztatóként emelt szintű érettségi vizsgákon. Korábban hosszú évekig a Hamvas Béla Gimnázium német-spanyol idegennyelvi munkaközösségét vezette, jelenleg is az intézményben dolgozik. 2017-ben az Eszterházy Károly Egyetem „Élménysuli: Komplex Alapprogram” német tankockáinak fejlesztésében vett részt és azóta is készít tankockákat. Jelenleg a német nyelv tanítása mellett az iskola könyvtárát irányítja, német nyelvi versenyeket, módszertani előadásokat szervez. 2021-ben Szamper Arankával az ERASMUS+ keretein belül nemzetközi továbbképzést tartott tanároknak „Wien einmal anders. Methoden des E-Learning: LearningApps und weitere Lernumgebungen – innovative Lehrmethoden in der Praxis” címmel.